Η αξιοποίηση της κοπριάς και της Ιλύος βιολογικών καθαρισμών ως οργανικών λιπασμάτων στο νομό Έβρου (Bachelor thesis)

Λύτρας, Χρήστος/ Τσιτσιρούδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Οργανικά λιπασμάτα
Λίπασμα
Γεωργία
Keywords: Κοπριά,Βιολογικοί καθαρισμοί,Οργανικά λιπασμάτα,Νομός Έβρου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5205
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0128ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2034.pdf13.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5205
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons