Σαμανισμός και θεραπεία (Bachelor thesis)

Ζορμπάς, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Shamanism
Treatment
Keywords: Σαμανισμός,Θεραπεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5185
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1921
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00513.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας243.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5185
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1921
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons