Οι συμπληρωματικές -εναλλακτικές θεραπείες στην ψυχιατρική. Ενδείξεις - αντιενδείξεις και τεχνικές (Master thesis)

Τσακάλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ψυχιατρική
Κοινωνική Ψυχιατρική
Keywords: Εναλλακτικές θεραπείες,Ψυχιατρική,Συμπληρωματικές θεραπείες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5192
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5710
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0129ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ880.pdf13.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5192
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5710
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons