Σύγκριση των συμπληρωματικών εναλλακτικών θεραπειών στην Ψυχιατρική με τις κλασσικές θεραπείες, ως προς την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και το κόστος (Master thesis)

Τσίτση, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ψυχιατρική
Κοινωνική Ψυχιατρική
Keywords: Εναλλακτικές θεραπείες,Ψυχιατρική,Κλασσικές θεραπείες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5201
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1349
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0131ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ882.pdf14.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5201
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1349
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons