Σχέση μεταξύ του συμψηφιστικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του κλάσματος εξωθήσεως καθώς και του περιπατητικού ΗΚΤ (HOLTER), σε ασθενείς με έμφραγμα και ασταθή στηθάγχη (Doctoral thesis)

Τζιάκας, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ηλεκτροκαρδιογραφήμα
Έμφραγμα
Παθολογία
Keywords: Ηλεκτροκαρδιογραφήμα,Κλάσμα εξωθήσεως,HOLTER,Έμφραγμα,Ασταθή στηθάγχη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5202
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6798
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0132ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1025.pdf15.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5202
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6798
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons