Φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις των αντιεκκριτικών και ευκινητικών φαρμάκων με άλλες φαρμακολογικές κατηγορίες (Master thesis)

Τσίτσιος, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Φαρμακολογικές κατηγορίες
Κλινική Φαρμακολογία
Keywords: Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις,Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις,Φαρμακολογικές κατηγορίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5203
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0132ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ957.pdf25.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5203
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons