Επιδημιολογική μελέτη της ενούρησης στα παιδιά του νομού Έβρου (Doctoral thesis)

Τσαλκιδής, Άγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ενούρηση
Ουροποιητικό σύστημα
Keywords: Επιδημιολογική μελέτη,Ενούρηση,Νομός Έβρου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5204
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.929
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0133ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1049.pdf15.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5204
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.929
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons