Δρομολόγηση σε δίκτυα ευκαιριακής συνδεσιμότητας (Master thesis)

Τσάπελη, Θεοφανία - Κλειώ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Telecommunications networks
Simulation
Keywords: Δίκτυα επικοινωνίας,Προσομοίωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5209
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6320
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0621ΔΠΘ_ΤΣΑΠΕΛΗ.Θ-Μ2797.pdf22.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5209
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6320
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons