Η επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμμματος άσκησης στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού σε ενήλικα άτομα με προβλήματα παχυσαρκίας (Bachelor thesis)

Παπαευθυμίου, Βάϊα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity--Treatment
Exercise program
Physical condition
Keywords: Παχυσαρκία,Φυσική κατάσταση,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5212
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4851
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01494.pdfΠτυχιακή Εργασία 16.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5212
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4851
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons