Μελέτη της οξεοβασικής κατάστασης της μητέρας και του νεογέννητου μετά από τη χορήγηση προποφόλης για τη διενέργεια καισαρικής τομής σε κουνέλια (Doctoral thesis)

Υψηλάντης, Πέτρος

Alternative title / Subtitle: Πειραματική εργασία
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Οξεοβασική ισορροπία
Μητρικός οργανισμός
Εγκυμοσύνη
Keywords: Οξεοβασική κατάσταση,Χορήγηση προποφόλης,Καισαρική τομή,Κουνέλια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5220
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5447
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0135ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1135.pdf31.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5220
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5447
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons