Προκλινική In Vitro μελέτη του IP-1510, ενός νέου ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1, στην αντιμετώπιση της εντερικής φλεγμονής (Master thesis)

Φιλίδου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κλινική Φαρμακολογία
Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες
Keywords: In Vitro,Ανταγωνιστής υποδοχέας,Εντερική φλεγμονή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5221
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.926
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0135ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ956.pdf28.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5221
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.926
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons