Χρήση συσκευών χορήγησης φαρμάκων: Ενδεχόμενα προβλήματα και άλλα πρακτικά ζητήματα (Master thesis)

Χατζησάββα, Κυριακή

Alternative title / Subtitle: Ερευνητική εργασία με ερωτηματολόγιο
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Φαρμακολογία
Χορήγηση φαρμάκων
Keywords: Συσκευές χορήγησης φαρμάκων,Ρινικά σπρέι,Ενέσιμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5239
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6231
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0138ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ855.pdf20.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5239
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6231
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons