Ανθεκτική επιληψία-παθογενετικοί μηχανισμοί μη ανταπόκρισης στην φαρμακευτική αγωγή (Master thesis)

Χατζηλογίου, Ευθυμία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Επιληψία
Χρόνια σύνδρομα
Keywords: Ανθεκτική επιληψία,Παθογενετικοί μηχανισμοί,Φαρμακευτική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5243
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7778
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0139ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ849.pdf36.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5243
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7778
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons