Μεταβολές των επιπέδων της γκρελίνης ορού αρσενικών επίμυων μετά την έκθεση σε καπνό τσιγάρου (Bachelor thesis)

Καλύβα, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ορμόνες
Γκρελίνη
Keywords: Γκρελίνη,Καπνός τσιγάρου,Ορός αρσενικών επίμυων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5245
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0139ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1560.pdf21.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5245
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons