Οι ανάγκες ηλικιωμένων ατόμων και ο βαθμός ικανοποίησής τους. Μια μελέτη σε τροφίμους οίκων ευγηρίας επαρχιακής πόλης (Master thesis)

Γιουρούκη, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.
Subject classification: Old age
Elderly care
Keywords: Έννοια του γήρατος,Κοινωνικά προβλήματα ηλικιωμένων,Δομές και προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1553
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO20.pdf865.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1553
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons