Σακχαρώδης διαβήτης και χολολιθίαση. Η συχνότητα και η παθογένεση της χολολιθίασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (Doctoral thesis)

Χαμαλίδου-Αλεξιάδου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Σακχαρώδης διαβήτης
Χολολιθίαση
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης,Χολολιθίαση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5248
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1234
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0140ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1078.pdf24.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5248
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1234
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons