Παρασκευή και μικροβιακή αλλοίωση τυριών με ή χωρίς ονομασία προέλευσης (Bachelor thesis)

Ζανδέ, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Τυροκομία
Τεχνολογία τροφίμων
Keywords: Παρασκευή τυριών,Μικροβιακή αλλοίωση τυριών,Ονομασία προέλευσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5252
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7893
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0141ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2021.pdf20.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5252
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7893
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons