Περιγραφή της παραγωγής οίνου, με την μέθοδο της λευκής οινοποίησης (Bachelor thesis)

Παπαδήμας, Ιωάννης-Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Οίνος
Τεχνολογίας Τροφίμων
Keywords: Παραγωγή οίνου,Λευκή οινοποίηση,Ωρίμανση σταφυλιού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5258
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8975
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0143ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2019.pdf11.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5258
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8975
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons