Υδροκέφαλος φυσιολογικής πιέσεως και αξονοτομογραφικοί δείκτες εγκεφάλου (Doctoral thesis)

Χατζηδάκης, Εμμανουήλ

Alternative title / Subtitle: Η προγνωστική αξία τους για την έκβαση των παροχετευτικών επεμβάσεων και η σχέση τους με την κλινική συμπτωματολογία
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Υδροκέφαλος
Δείκτες εγκεφάλου
Keywords: Υδροκέφαλος φυσιολογικής πιέσεως,Αξονοτομογραφικοί δείκτες εγκεφάλου,Παροχετευτικές επεμβάσεις,Κλινική συμπτωματολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5259
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0143ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1044.pdf14.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5259
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons