Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων για δίκτυα ανεκτικά στην καθυστέρηση (Master thesis)

Διαμαντόπουλος, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Computer network architectures
TCP/IP (Computer network protocol)
Keywords: Αρχιτεκτονική,Δίκτυα,Πρωτόκολλο TCP/IP
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8215
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0627ΔΠΘ_ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.Σ-Μ2803.pdf13.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8215
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons