Τεχνοοικονομική ανάλυση της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών Crimson Seedless (Bachelor thesis)

Καρακώστας, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Feasibility study
Vineyards
Table wines
Keywords: Καλλιεργητικές πρακτικές,Εισροές υλικών όψιμης παραγωγής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3274
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO29.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3274
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons