Έκκλησις περί βαλκανικής ομοσπονδίας (Book)

Μαυρογορδάτος, Ιωάννης Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Balkan Peninsula--Politics and government--19th century
Greece--History--1821-
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Βαλκανικές χώρες,Πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5287
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6175
Publisher: Τυπογραφείον Γ. Η. Καλέργη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00632.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5287
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6175
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons