Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη (Bachelor thesis)

Μπελεγράτη, Νεκταρία/ Πετράς, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Renewable energy sources
Energy crops
Keywords: Παράγωγα ενεργειακών φυτειών,Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ευρώπη,Ενεργειακές καλλιέργειες στον ελλάδικό χώρο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5290
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5470
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO34.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5290
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5470
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons