Η επίδραση της εκτομής του καταλυθέντος με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων ήπατος στην αναγεννητική το δραστηριότητα. Κυκλοφορούντα επίπεδα και ιστική έκφραση κυτταροκινών IL-6, TNFα (Master thesis)

Σβήρκος, Μενέλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ήπαρ
Αναγεννητική
Keywords: Ραδιοσυχνοτήτες ήπατος,Αναγεννητική,Ιστική έκφραση κυτταροκινών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5292
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5404
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0145ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ981.pdf27.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5292
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5404
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons