Πρώιμη διάγνωση της ουραιμικής μυοκαρδιοπάθειας (Doctoral thesis)

Χριστίδου, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μυοκαρδιοπάθεια
Νεφρική ανεπάρκεια
Καρδιά
Keywords: Πρώιμη διάγνωση,Ουραιμική μυοκαρδιοπάθεια,Μυοκαρδιοπάθεια,Καρδιά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5296
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8616
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0146ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1111.pdf14.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5296
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8616
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons