Η εκτίμηση του κινδύνου αυτοκτονίας στην κατάθλιψη (Doctoral thesis)

Χριστοδούλου, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κατάθλιψη
Κοινωνική υγεία
Ψυχική υγεία
Keywords: Εκτίμηση κινδύνου,Αυτοκτονία,Κατάθλιψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5298
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0147ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1136.pdf30.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5298
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons