Έρευνα για τους λαγοκυνηγούς. Το κυνήγι του λαγού στο νομό Θεσσαλονίκης. Προφίλ λαγοκυνηγών - Βιότοποι λαγού - Κυνηγετική κάρπωση 2005-2006 (Bachelor thesis)

Σκαρλατούδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Subject classification: Wild life conservation and management
Hare hunting
Keywords: Νομός Θεσσαλονίκης,Μείωση πληθυσμού λαγού,Κοινωνική οργάνωση και συμπεριφορά του λαγού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5299
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1363
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO36.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5299
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1363
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons