Εφαρμογή της κλίμακας για την εκτίμηση της διαπροσωπικής υποστήριξης - ISEL (Έκδοση για τον γενικό πληθυσμό) (Master thesis)

Παπασιδέρη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Τμήμα Ιατρικής/Π.Μ.Σ. Κοινωνική Ψυχιατρική
Subject classification: Κοινωνική υποστήριξη
Κοινωνική Ψυχιατρική
Keywords: Διαπροσωπική υποστήριξη,ISEL,Κοινωνική υποστήριξη,Κλίμακα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.492
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0147ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ894.pdf17.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.492
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons