Η αυτοκτονικότητα στις αγροτικές περιοχές, διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση-παρεμβάσεις πρόληψης (Master thesis)

Καλουτσκίδου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αυτοκτονία
Αυτοκτονική συμπεριφορά
Keywords: Αυτοκτονικότητα,Διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση,Αγροτικές περιοχές,Αυτοκτονία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5305
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9040
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0149ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ891.pdf16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5305
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9040
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons