Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Ανδρέου, Χριστιάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Subject classification: Forest biodiversity--Effect of fires on
Forest fires--Prevention and control
Keywords: Επίδραση δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον,Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στις δασικές πυρκαγιές,Συμπεριφορά και ιδιότητες της φωτιάς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5306
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6162
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO37.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5306
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6162
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons