Ο λόγος της απελευθερώσεως (Book)

Παπανδρέου, Γεώργιος Α., 1888-1968

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History--Occupation, 1941-1944
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Βουλγαρική κατοχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4657
Publisher: χ.ό.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00633.pdf5.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4657
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons