Εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας-διεξαγωγή έρευνας σε εξυπηρετούμενους, οικείους-συγγενείς, προσωπικό (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Αντωνία

Alternative title / Subtitle: Παρουσίαση συγκριτικών αποτελεσμάτων
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ψυχιατρική
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Keywords: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,Ποιότητα,Ικανοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5313
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7696
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0151ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ924.pdf58.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5313
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7696
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons