Η ελληνική αλιεία, η διαμόρφωση του τομέα και οι εξαγωγικές του δυνατότητες (Bachelor thesis)

Αγοράκη, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Fishery resources
Aquaculture
Keywords: Αλειυτικός τομέας στην Ελλάδα,Υδατοκαλλιέργεια,Ευρωπαϊκή κοινή αλιευτική πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5322
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3087
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO40.PDF1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5322
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3087
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons