Επίδραση της ενυδάτωσης των σπερμάτων στη φυτρωτική ικανότητα των ποικιλιών βαμβακιού "Julia", "Ηersi", "463" και "Αθηνά" (Bachelor thesis)

Ντάντου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Seed technology
Cotton
Seed priming
Keywords: Βαμβάκι,Ενυδάτωση σπερμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5327
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8184
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO42.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5327
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8184
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons