Παλαιοπαθολογικές αλλοιώσεις των μακρών οστών (Bachelor thesis)

Μίλκα, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Osteology
Anthropology
Paleopathology
Keywords: Αλλοιώσεις οστών,Οστά,Παλαιοπαθολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5343
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.47
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00533.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας240.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5343
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.47
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons