Υπολειπόμενη λιθίαση μετά από εξωσωματική και διαδερμική λιθοτριψία (εκτίμηση-κλινική σημασία-αντιμετώπιση) (Master thesis)

Θεοχαρίδης, Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Λιθοτριψία
Ενδοουρολογία
Keywords: Λιθίαση,Εξωσωματική λιθοτριψία,Διαδερμική λιθοτριψία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5346
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8622
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0155ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ977.pdf13.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5346
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8622
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons