Κλωνοποίηση, υπερέκφραση, απομόνωση και καθαρισμός ανθρώπινων ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (Bachelor thesis)

Καραμπέτσου, Αδαμαντία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Φαρμακευτική χημεία
Δομική βιολογία
Keywords: Κλωνοποίηση πρωτεΐνης,Καθαρισμός ανθρώπινων ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5350
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0157ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1187.pdf21.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5350
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons