Συναισθηματικές περιγεννητικές διαταραχές: Αιτιολογικοί παράγοντες, διαγνωστικά κριτήρια, αντιμετώπιση (Master thesis)

Λυκοτραφίτη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Συναισθηματικές διαταραχές
Κατάθλιψη
Keywords: Περιγεννητικές διαταραχές,Αιτιολογικοί παράγοντες,Διαγνωστικά κριτήρια,Κατάθλιψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5351
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.183
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0158ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ905.pdf21.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5351
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.183
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons