Φασματική ανάλυση επαναλαμβανόμενων πραγματώσεων (replicates) στάσιμων χρονοσειρών για τον εντοπισμό κρυμμένων περιοδικοτήτων (Master thesis)

Καλλινάκης, Χριστόφορος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Biotechnology
Biological models--Data processing
Keywords: Βιολογικες διεργασίες,Δεδομένα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5368
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9478
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0636ΔΠΘ_ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ.Χ-Μ2812.pdf31.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5368
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9478
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons