Στάδια αλλαγής συμπεριφοράς των ενηλίκων απέναντι στην άσκηση (Bachelor thesis)

Σκορδαλά, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Behavior change
Exercise addiction
Keywords: Συμπεριφορά,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5370
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6866
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01548.pdfΠτυχιακή Εργασία19.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5370
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6866
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons