Δρόμοι και γεφύρια στην περιοχή της Ροδόπης κατά την οθωμανική περίοδο (Bachelor thesis)

Μπόνος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Roads--History--Greece--Thrace, Rodopi
Bridges--History--Greece--Thrace, Rodopi
Local geography--Greece--Thrace
Keywords: Δρόμοι,Γεφύρια,Ροδόπη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5373
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.665
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00536.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας207.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5373
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.665
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons