Μελέτη της σύστασης αιθέριων ελαίων των φυτών Mentha spicata και Mentha longifolia όπως και της αντιμικροβιακής τους δράσης ενάντια στο βακτήριο Staphylococcus aureus. Έλεγχος της σχέσης δομής αντιμικροβιακής δράσης των κύριων συστατικών τους (Bachelor thesis)

Μπελενιώτη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Staphylococcus aureus
Mentha spicata
Αιθέρια έλαια
Keywords: Αιθέρια έλαια,Βακτήριο,Staphylococcus aureus,Mentha spicata
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9640
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0168ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1998.pdf14.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9640
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons