Βιοκοινωνικά προβλήματα στην επιλογή συζύγου στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (Bachelor thesis)

Καρούμπαλη, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Folklore--Greece--Thrace
Muslims--Greece--Thrace, west
Keywords: Επιλογή συζύγου,Μουσουλμάνοι,Μειονότητα,Θράκη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5385
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6656
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00537.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας438.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5385
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6656
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons