Η θέση της γυναίκας στη γυμναστική (Book)

Παυλίνη, Αικατερίνη Ε.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Gymnastics for women--Greece--History
Keywords: Γυναίκες,Γυμναστική,Ελλάδα,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2224
Publisher: Τύποις Γ. Η. Καλέργη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00655.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2224
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons