Επίδραση της ενυδάτωσης των σπερμάτων στη φυτρωτική ικανότητα των ποικιλιών βαμβακιού "Hersi" και "Αθηνά" (Bachelor thesis)

Μανιτοπούλου, Μαρία-Καλλιόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Seed priming
Cotton
Keywords: Βαμβάκι,Φυτορρυθμιστικές ουσίες,Ενυδάτωση σπερμάτων ποικιλιών "HERSI" και "ΆΘΗΝΑ"
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5412
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8054
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO46.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5412
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8054
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons