Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και μειονότητες στην Ευρώπη 1923-2010 (Doctoral thesis)

Θεοδώρου, Θεόδωρος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Muslims--Greece--Thrace
Muslims--Europe
Minority
Keywords: Μουσουλμάνοι,Μειονότητα,Θράκη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5416
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9319
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00539.pdfΔιδακτορική Ιστορίας Εθνολογίας484.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5416
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9319
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons