Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού «Τρίβολος» (1931-1952) (Doctoral thesis)

Ταστάνη, Ελπινίκη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Urban folklore
Journalism
Keywords: Λέσβος,Μορφές αστικής κοινωνικότητας,Ταυτότητα του "Τρίβολου"
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5762
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO55.pdf6.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5762
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons