Οικονομοτεχνική αποτίμηση νέων τεχνολογιών Φ/Β συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής για κτιριακές εφαρμογές (Master thesis)

Μεράκης, Εμμανουήλ Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Renewable energy sources--Developing countries
Solar energy
Building-integrated photovoltaic systems
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Ηλιακή ενέργεια,Φωτοβολταϊκά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5441
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9022
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0653ΔΠΘ_ΜΕΡΑΚΗΣ.Ε-Μ2829.pdf86.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5441
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons