Επίδραση της κοινής αγροτικής πολιτικής στις τιμές και στο εισόδημα των γαλακτοπαραγωγών σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Ελλάδα (Bachelor thesis)

Στουγιαννίδου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική πολιτική
Παραγωγή γάλακτος
Keywords: Αγροτική πολιτική,Γαλακτοπαραγωγοί,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5457
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4937
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0186ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1980.pdf17.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5457
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4937
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons