Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των οικιών της αρχαίας Ολύνθου κατά την κλασική και ελληνιστική εποχή (Bachelor thesis)

Ταβλαρίδου, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Olynthus
Architecture, Ancient
Keywords: Αρχαία Όλυνθος,Κλασική/ελληνιστική περίοδος,Πολεοδομία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5459
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3177
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO59.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5459
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3177
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons